Lune Production

Thời lượng: khoảng 01 giờ.

Việt Nam

Đặt vé 1
Thông tin người mua 2
Hoàn tất đặt vé 3
Đặt vé
Chọn suất diễn:
Đang bán Đơn giá
wow! [W] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
1,029,000 VNĐ
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
735,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
441,000 VNĐ
630,000 VNĐ
- +
wow! [W]
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O]
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A]
630,000 VNĐ
- +
Chọn suất diễn:
Đang bán Đơn giá
wow! [W] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
1,029,000 VNĐ
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
735,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
441,000 VNĐ
630,000 VNĐ
- +
wow! [W]
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O]
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A]
630,000 VNĐ
- +
Chọn suất diễn:
Đang bán Đơn giá
wow! [W] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
1,029,000 VNĐ
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
735,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
441,000 VNĐ
630,000 VNĐ
- +
wow! [W]
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O]
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A]
630,000 VNĐ
- +
Chọn suất diễn:
Đang bán Đơn giá
wow! [W] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
1,029,000 VNĐ
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
735,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A] - Vé Trẻ Em
Áp dụng cho trẻ em từ 05 tới 12 tuổi và cao dưới 1.4m
441,000 VNĐ
630,000 VNĐ
- +
wow! [W]
1,470,000 VNĐ
- +
ooh! [O]
1,050,000 VNĐ
- +
aah! [A]
630,000 VNĐ
- +
Tạm tính 0 VND
TỔNG CỘNG 0 VND
Thông tin người mua
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Thanh toán qua ứng dụng ZaloPay
Thanh toán qua ứng dụng CC
Thanh toán qua ứng dụng ATM
Thanh toán qua ứng dụng BT
Thanh toán qua ứng dụng PAYOO
Thanh toán qua ứng dụng ZaloPay
VISAMASTER
VietcombankEximbankACBVietinbankTechcombankSacombankBIDVAgribankMaritime BankVIB BankMB BankVPBankOceanBankHDBankSaigonBankNam ÁViệt ÁNCBGPBankĐông ÁBắc ÁPetrolimexABBankSeABankSHBTPBankLienVietPostBankBAOVIETBankOCB

Để hoàn tất thanh toán giao dịch, quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc trụ ATM để chuyển tiền theo thông tin sau

Tên tài khoản CONG TY CO PHAN DICH VU MANG VI NA
Số tài khoản 060058892801
Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Chi nhánh Chi nhánh SÀI GÒN.
Chú thích thanh toán Tên sự kiện - Mã đơn hàng

Sau khi chuyển tiền quý khách vui lòng gửi email đến địa chỉ support@123go.vn để xác nhận thông tin chuyển tiền và tài khoản ngân hàng của quý khách.
Do có rất nhiều giao dịch chuyển khoản cho nên rất khó để xác định giao dịch nào là của bạn nếu bạn không cung cấp đầy đủ thông tin. 123Go sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ trục trặc gì xảy ra trong trường hợp bạn không cung cấp đầy đủ thông tin xác định được giao dịch chuyển khoản.

Thanh toán tiền mặt tại hệ thống cửa hàng tiện ích: Circle K, B' mart, Family Mart, v.v
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23

1900 545 436
phí cuộc gọi 1000đ/phút
support@123go.vn