UltraBass

Tháng 7 29
Trung Tâm Triển Lãm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam
EVENTS
QUAN TÂM
THÔNG TIN SỰ KIỆN

 

NGHỆ SĨ KHÁCH MỜI

 

 

 

 

THÔNG TIN VÉ

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC

Bữa tiệc âm nhạc EDM và UNDERGROUND đầu tiên được tổ chức một cách CHUYÊN NGHIỆP bởi học sinh cấp 3 tại Hà Nội.

Đặt vé