"Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon"

04:00 - Chủ Nhật - 26.11.2017

25/11: Kid's Run xuất phát tại Empire City 26.11: Cung đường xuất phát từ Thảo Cầm Viên - Kết thúc tại Thủ Thiêm

Đặt vé 1
Thông tin người mua 2
Thông Tin Người Tham Dự 3
Hoàn tất đặt vé 4
Đặt vé

Cổng thanh toán trực tuyến đã đóng. Những vận động viên chưa đăng ký xin vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại Empire City vào ngày 24-25/11.

Đang bán Đơn giá
1,750,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ
850,000 VNĐ

Cổng thanh toán trực tuyến đã đóng. Những vận động viên chưa đăng ký xin vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại Empire City vào ngày 24-25/11.

Đang bán Đơn giá
370,000 VNĐ
220,000 VNĐ
300,000 VNĐ

Cổng thanh toán trực tuyến đã đóng. Những vận động viên chưa đăng ký xin vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại Empire City-Thủ Thiêm vào ngày 24-25/11.

Cổng thanh toán trực tuyến đã đóng. Những vận động viên chưa đăng ký xin vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại Empire City vào ngày 24-25/11.

Cổng thanh toán trực tuyến đã đóng. Những vận động viên chưa đăng ký xin vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại Empire City vào ngày 24-25/11.

Mã giảm giá sai hoặc đã được sử dụng
Tạm tính 0 VND
TỔNG CỘNG 0 VND
Thông tin người mua
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Thông Tin Người Tham Dự
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng
Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23

Hotline: 1900 545 436


Email: support@123go.vn