THE FANTASTIC WATER BATTLE

ĐẠI CHIẾN NƯỚC SỐNG ĐỘNG NHẤT VIỆT NAM

24 & 25.06.2017

Hoạt động

COOL HAIR STATION

CHILL OUT WHOLEDAY WITH THE INCREDIBLE STAGE

EPIC DANCE BATTLE PERFORMANCE

THE FANTASTIC WATER BATTLE

VUI CHƠI CỰC ĐÃ CÙNG MỘT LOẠT VŨ KHÍ BÍ MẬT

Nghệ sĩ

Thông Tin Vé

Ngày 1

24.06.2017

GA - 1 PAX

299,000

VIP - 1 PAX

900,000

Ngày 2

25.06.2017

GA - 1 PAX

199,000

VIP - 1 PAX

500,000

2 NGÀY

24-25.06.2017

GA - 1 PAX

399,000

VIP - 1 PAX

1,000,000

Sân khấu

Các đơn vị tổ chức