KONNIT FAST N FUN TOURNAMENT - DRAGON RACER - DANANG 2017

08:00 - Thứ Sáu, 16.06.2017 - 16:00, Thứ Bảy, 17.06.2017

Đà Nẵng, Việt Nam

Đặt vé 1
Thông tin người mua 2
Thông Tin Người Tham Dự 3
Hoàn tất đặt vé 4
Đặt vé

Gói đăng ký bao gồm 01 thí sinh + 01 người giám hộ

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,200,000 VNĐ
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 02 (CÔNG DAN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM - HUẾ]
Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
800,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ CỔ ĐỘNG
Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.
300,000 VNĐ
500,000 VNĐ
Mã giảm giá sai hoặc đã được sử dụng
Tạm tính 0 VND
TỔNG CỘNG 0 VND
Thông tin người mua
Tháng và năm sinh
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Thông Tin Người Tham Dự
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23

1900 545 436
phí cuộc gọi 1000đ/phút
support@123go.vn