Hoà Nhạc & Múa Đương Đại "Đi Qua Tình Yêu" | "Gone Through Love"

Tháng 8 26
Nhà hát Thành phố
EVENTS
QUAN TÂM
THÔNG TIN SỰ KIỆN

20h, ngày 26 / 08
HOÀ NHẠC & MÚA ĐƯƠNG ĐẠI | CONTEMPORARY MUSIC & DANCE 
"ĐI QUA TÌNH YÊU" | "GONE THROUGH LOVE"

NGUYỄN MẠNH DUY LINH
Tổ khúc Giao hưởng “HỒI TƯỞNG” cho dàn nhạc
Suite Symphony “REMINISCENCE” for symphony orchestra
I. Prologue
II. Dreaming
III. Aria
IIII. Appassionata
V. Epilogue

VŨ VIỆT ANH 
Tổ khúc cho hợp xướng & dàn nhạc “CẦU NGUYỆN MÙA XUÂN”
Suite for choir & orchestra “SPRING PRAYER” 

Biểu diễn | Performing: Hợp xướng & Dàn nhạc Giao hưởng HBSO
HBSO Choir & Symphony Orchestra
Chỉ huy | Conductor: LÊ PHI PHI


Giải lao | Intermission

Múa đương đại "ĐI QUA TÌNH YÊU" | 
Contemporary Dance "GONE THROUGH LOVE"

Âm nhạc | Music: Ólafur Arnalds, Zack Hemsey, Hans Zimmer
Biên đạo | Choreography: NGUYỄN PHÚC HẢI, NGUYỄN PHÚC HÙNG

Biểu diễn | Performing: Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Phan Tiểu Ly, Sùng A Lùng, Phan Thái Bình, Nguyễn Minh Tâm


Giá vé | Admissions: 550.000 – 400.000 – 350.000 – 200.000 – 80.000VNĐ (Khu vực sinh viên | Student area)

THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC
Xem thêm