Challenge Vietnam 2017

Tháng 8 27
Nha Trang, Việt Nam
EVENTS
QUAN TÂM
">
THÔNG TIN SỰ KIỆN

CHALLENGE VIETNAM

Challenge Vietnam will be held for the second time on the 27 August 2017 in Nha Trang, the beach capital of Vietnam. The vision is to create an atmosphere for athletes where they are surrounded by the best coastal views coupled with an enthusiastic crowd cheering for them throughout the race route. Today in Vietnam there are more and more people who practice sports and healthy living as they are starting to be aware of its importance in their everyday life. As a consequence, there has been an increase in the number of running events like HCMC Run and Danang International Marathon. Challenge Vietnam wants to take it a step further by combining several sports in one event.

 

REGISTER FEE

 

Race Schedule

Friday, 25th August 2017


   2:00PM – 7:00PM
 
  Race Kit Pickup Area Open (2/4 Square)

  2:00PM – 7:00PM
 
  Challenge Vietnam Expo Open (2/4 Square)

  4:00PM – 5:00PM
 
  Media Briefing (Venue TBC)

  5:30PM – 8:30PM
 
  Carbo Load Dinner & Meet the pros (Venue TBC)


Saturday, 26th August 2017


  9:00AM – 12:00NN
 
  Swim Course Open (2/4 Square)

  9:00AM – 2:00PM
 
  Racekit Pickup Area Open

  2:00 PM – 7:00 PM
 
  Athlete’s Village Open (2/4 Square)

  3:00PM – 6:00PM
 
  Bike Check In (2/4 Square)

  5:30PM – 6:00PM
 
  Pros Race Briefing

  6:00PM – 7:30PM
 
  Athletes Race Briefing

  6:00PM – 8:00PM
 
  Athlete Late Check-in Arrangement


Sunday, 27th August 2017


  6:00AM – 4:00PM
 
  Challenge Vietnam Expo Open (2/4 Square)

  4:30AM – 5:50AM
 
  Transition Area Open for Check In (2/4 Square)

  6:05 AM
 
  Gun Start: Male Pros (2/4 Square)

  6:06 AM
 
  Gun Start: Female Pros (2/4 Square)

  6:15:00 AM
 
   Age Groupers & Relay Participants Waves (2/4 Square)

Swim Cut Off: 70 minutes after the last wave
 

  11:00AM – 3:30PM
 
   Post-Race Meal (2/4 Square)

Bike Cut Off: 5 hours and 30 minutes after the last wave
 

  12:00NN – 5:30PM
 
   Bike Check Out (2/4 Square)

  3:00 PM
 
   Finish Line Close (2/4 Square) 

Finish Line Cut Off: 8 hours and 30 minutes after the last wave
 

  3:30 PM
 
  Awarding. (2/4 Square)

  7:30 PM
 
  Challenge Vietnam After Race Party (TBC)

*Information above is still subject to change

 

THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC

Được thành lập vào năm 2013, Pulse Active là công ty năng động, sáng tạo, đi đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện thể thao kết hợp giải trí và đời sống. Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội thổi niềm đam mê vào những sự kiện hoạt động ngoài trời để giới thiệu và nhằm xây dựng một cộng đồng sống khỏe lành mạnh.
Với cam kết mang đến những sự kiện luôn luôn mới lạ và đầy niềm vui đến với cộng đồng chạy bộ, Pulse Active luôn đi đầu mở cho nhiều xu hướng, trào lưu mới. Với những sự kiện đã tổ chức thành công như: HCMC Run, Prisma-The Night Run, Da nang International Marathon, Concert Zedd – True Colors Tour, Challenge Viet Nam.

Email: info@pulse.vn