Kịch "Thiên Thần Nhỏ Của Tôi" - Sân Khấu Kịch Hồng Hạc

20:00 28/07/2017

Sân khấu kịch Hồng Hạc - 155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chọn xuất diễn và ghế ngồi
B D C STAGE/SÂN KHẤU PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CONTROL TABLE A E G H I K L M N O P GROUND/TẦNG TRỆT FIRST FLOOR/LẦU 1 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 1 3 5 7 8 6 4 2 1 3 5 6 4 2 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 6 4 2 1a 2a 1a 2a 7 9 10 8
100,000 VNĐ 200,000 VNĐ 300,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Subtotal 0 VND
Total 0 VND
Thông tin người mua
Phương thức thanh toán
MASTER VISA
123PVCB123PEIB123PACB123PVTB123PTCB123PSCB123PBIDV123PAGB123PMRTB123PVIB123PMB123PVPB123POCEB123PHDB123PSGB123PNAB123PVAB123PNVB123PGPB123PDAB123PBAB123PPGB123PABB123PSEAB123PSHB123PTPB123PLPB123PBVB123POCB
Thanh toán qua ứng dụng Zalo Pay

Phương thức thanh toán

Chọn phương thức
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23