KONNIT FAST N FUN TOURNAMENT - DRAGON RACER - DANANG 2017

08:00 - Thứ Sáu, 16.06.2017 - 16:00, Thứ Bảy, 17.06.2017

Đà Nẵng, Việt Nam

Đặt vé

Gói đăng ký bao gồm 01 thí sinh + 01 người giám hộ

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,200,000 VNĐ
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 02 (CÔNG DAN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM - HUẾ]
Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
800,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ CỔ ĐỘNG
Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.
300,000 VNĐ
500,000 VNĐ
Subtotal 0 VND
Total 0 VND
Mã giảm giá sai hoặc đã được sử dụng
Thông tin người mua
Tháng và năm sinh
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Chọn phương thức
Thông Tin Người Tham Dự
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23