KONNIT FAST N FUN TOURNAMENT - DRAGON RACER - DANANG 2017

08:00 - Thứ Sáu, 16.06.2017 - 16:00, Thứ Bảy, 17.06.2017

Đà Nẵng, Việt Nam

Đặt vé

Gói đăng ký bao gồm 01 thí sinh + 01 người giám hộ

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,200,000 VNĐ
- +
GÓI ĐĂNG KÝ 01
Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,000,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ

Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ 02 (CÔNG DÂN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM - HUẾ]
Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
1,000,000 VNĐ
- +
GÓI ĐĂNG KÝ 02 (CÔNG DAN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM - HUẾ]
Gói đăng ký áp dụng cho công dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Gói đăng ký dành cho 01 thí sinh + 01 người giám hộ.
800,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.

Đang bán Đơn giá
GÓI ĐĂNG KÝ CỔ ĐỘNG
Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.
500,000 VNĐ
- +
GÓI ĐĂNG KÝ CỔ ĐỘNG
Vé tham gia Cổ Động & Family Beach Games.
300,000 VNĐ
500,000 VNĐ
Subtotal 0 VND
Total 0 VND
Mã giảm giá sai hoặc đã được sử dụng
Thông tin người mua
Tháng và Năm sinh
Phương thức thanh toán
MASTER VISA
123PVCB123PEIB123PACB123PVTB123PTCB123PSCB123PBIDV123PAGB123PMRTB123PVIB123PMB123PVPB123POCEB123PHDB123PSGB123PNAB123PVAB123PNVB123PGPB123PDAB123PBAB123PPGB123PABB123PSEAB123PSHB123PTPB123PLPB123PBVB123POCB

Để hoàn tất thanh toán giao dịch, quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc trụ ATM để chuyển tiền theo thông tin sau

Tên tài khoản CONG TY CO PHAN DICH VU MANG VI NA
Số tài khoản 060058892801
Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Chi nhánh Chi nhánh SÀI GÒN.
Chú thích thanh toán Tên sự kiện - Mã đơn hàng

Sau khi chuyển tiền quý khách vui lòng gửi email đến địa chỉ support@123go.vn để xác nhận thông tin chuyển tiền và tài khoản ngân hàng của quý khách.
Do có rất nhiều giao dịch chuyển khoản cho nên rất khó để xác định giao dịch nào là của bạn nếu bạn không cung cấp đầy đủ thông tin. 123Go sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ trục trặc gì xảy ra trong trường hợp bạn không cung cấp đầy đủ thông tin xác định được giao dịch chuyển khoản.

Thanh toán tiền mặt tại hệ thống cửa hàng tiện ích: Circle K, B' mart, Family Mart, v.v
Thanh toán qua ứng dụng Zalo Pay

Phương thức thanh toán

BANK TRANSFER
Thông Tin Người Tham Dự
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng