Kịch "Tiếng Vạc Sành" - Sân Khấu Kịch Minh Nhí

20:30 02/06/2017

Sân Khấu Kịch Minh Nhí - 26/6A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chọn xuất diễn và ghế ngồi
SÂN KHẤU / STAGE Lối vào/Entrance A B C D E F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
200,000 VNĐ
Subtotal 0 VND
Total 0 VND
Thông tin người mua
Phương thức thanh toán
MASTER VISA
123PVCB123PEIB123PACB123PVTB123PTCB123PSCB123PBIDV123PAGB123PMRTB123PVIB123PMB123PVPB123POCEB123PHDB123PSGB123PNAB123PVAB123PNVB123PGPB123PDAB123PBAB123PPGB123PABB123PSEAB123PSHB123PTPB123PLPB123PBVB123POCB
Thanh toán qua ứng dụng Zalo Pay

Phương thức thanh toán

BANK TRANSFER
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng