Kịch "I am Đàn Bà" - Sân Khấu Kịch Hồng Hạc

20:00 - Thứ Sáu, 18.08.2017

Lầu 2, 155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

Chọn xuất diễn và ghế ngồi

Không có xuất diễn

Subtotal 0 VND
Total 0 VND
Thông tin người mua
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Chọn phương thức
Quy Chế Hoạt Động Điều Khoản Sử Dụng

Powered by 123Go.vn - Hotline: 0871 0871 23